انتظارات پیامبر وحدت، رحمت و اخلاق از جامعه اسلامی
503 بازدید
تاریخ ارائه : 1/21/2014 1:57:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

انتظارات پیامبر وحدت، رحمت و اخلاق از جامعه اسلامی

"انسجام وتلاش برای وحدت و همبستگی"

با انتخاب بهترین بنده خدا پیامبر اخلاق و پیام آور عقلانیت و دانش افزایی معیارها و ساختارهای جاهلیت جزیره العرب در اسلام محمدی ذوب شد.

فرهنگی ها غیر تمدنی و غیر انسانی محو شدند،نظام طبقه بندی و تبعیض نژادی نابود شد قبائل مختلف چنان به سنگر اسلام جذب شدند که دیگرمرزهای خونی زمینه ساز دو گانگی ها نبود ولی در فنته ها و انحرافات پس از رحلت پیامبروحدت،انشقاق و تفرقه بار دیگرجان گرفت،تعصبات جاهلی که در عصر بعث به فراموشی سپرده شده بود زنده شد و سیره رسول الله(ص)در دعوت مردم به توحید کم رنگ شد و انحرافی سهمگین ازسیره وی کیش مهر را به خشونت آلوده وتابه امروز جهان اسلام گرفتار کج فهمی و تعصبات مذهبی و نژادی است

براستی پیامبر رحمت و منجی عالم بشریت که جهان امروز مدیون دین و آئین مهرورزی اوست از امت خود چه انتظاراتی را دارد

ریشه اختلافات و دشمنی ها کجاست?

موانع وحدت و همبستگی در دول اسلامی

1. بیگانگی مسلمانان با اسوه و حسنه خود (پیامبررحمت و مهربانی­ها)

2. عدم استخراج سیره و روش پیامبر و متد ایشان در سیاست، فرهنگ، تربیت، اخلاق و اقتصاد

3. فراموش کردن وعملی نکردن راه­کارهای همبستگی مذاهب اسلامی

4. آشفتگی فکری اندیشمندان مسلمان

5. آسیب پذیر بودن جوامع اسلامی در مواجهه با اندیشه­های نوین دنیای غرب

6. موانع متعدد فکری فراروی درست اندیشیدن

7. شیوع و رواج چشم­گیر خرافات و توهمات

8. ناتوانی در تعامل سازنده و بهرگیری از اخلاق اسلامی

9. تعارض عقلانیت معاصر با پیشرفت اندیشه دینی

10. جمودگرایی و نفی عقلانیت در آموزه­های اسلامی

11. رواج خشونت­ گرایی به بهانه دفاع از توحید و مبارزه شرک و بدعت تفسیرهای نارا از کتاب و سنت نبوی

12. بدعت گذاری و صدور فتاوی بدون مبنا

13. عدم درک فلسفه و مقاصد شریعت

14. سرمایه ­گذاری عظیم و ایجاد سیلی مهیبی از انتشارات و تبلیغات ضد مذهبی در سراسر کشورهای اسلامی

15. مقاومت در برابر خواست امت اسلامی از سوی سران سر سپرده و جاه طلب کشورهای اسلامی

16. اجماع و توافق استکبار جهانی و ایادی آنان در جلوگیری از قیام و انقلاب در کشورهای دیکتاتور منطقه

17. ریشه دواندن شجره خبیثه دشمنی و تنفر در میان پیروان سلفیون و وهابیون

18. تقسیم مسلمانان به "مسلمان و کافر"

19. تحریک تعصبات نژادی در میان ملت­های اسلامی

20. بسیج رسانه­ های صوتی وتصویری درایجاد اختلاف و جنگ مذهبی

21. دورکردن ملل اسلامی از مسئله فلسطین و مقاومت اسلامی در راستای تامین امنیت کشور صهیونیزم

22. القاء و پذیرش سیاست و تفکر جدایی دین و سیاست

راهکارهای وحدت و همبستگی در دول اسلامی

1.اجماع رهبران فکری و عقیدتی مذاهب اسلامی بر روی اصول اساسی و مبانی تعالیم بخش اسلام درحوزه سیاست، اجتماع، فرهنگ، تربیت و اقتصاد

2. پیشرفت جوامع اسلامی (این امر نیازمند یک هماهنگی عمومی می­باشد)

3. ایجاد یک امت تفکر فلسفی و هدف دار

4. معرفی سیمای رحمت و مهرورز رسول خوبی­ها

5. توافق بر اصول مشترک فی ما بین مذاهب اسلامی

6. مبارزه با هرگونه حرکت غیر تقربیی و اختلاف انگیز

7. مقابله با هر عامل ضد وحدت

8. حل مسالمت آمیز مشکلات دول اسلامی

9. دین واحد، پیامبر واحد، منافع مشترک، دشمنان مشترک، آرمان­ها و ارزش­های مشترک راه وحدت را هموار خواهد کرد

10. توجه به منافع مشترک کشورهای اسلامی

11. افشای سیاست­ها و برنامه­های دشمنان داخل و خارج کشورهای اسلامی

12. برداشتن حرکت­های عملی در راه وحدت و همدلی مسلمانان

13. بررسی راهکارها و همبستگی در مقابله با تهاجمات فرهنگ غربی توسط کشورهای اسلامی

14. توافق بر سر بازی برد برد برروی مسایل سیاسی و اقتصادی

15. بازخوانی علل عقب ماندگی مسلمانان

16. مبارزه همه جانبه با فقر، اعتیاد، بی بند باری و فرهنگ­های وارداتی

17. اصلاح و خالص کردن شریعت محمدی (ص) براساس اصول مسلم و قطعی کتاب و سنت

18. احترام و التزلم عملی مسلمانان به عقاید و باورهای همدیگر

19. مبارزه جدی با افراط­گرایان مذاهب اسلامی

20. مبارزه با فرقه­ها و انحرافات گروه­های اسلامی

21. بازسازی چهره نورانی اسلام از حرکت­های غیر انسانی گروه­های به اصطلاح جهادی

22. مقابله با فتاوا و اقوال و اعمال تفرقه انگیز و دشمن تراش از سوی هر کدام از طرفداران مذاهب اسلامی

23. اتخاذ مواضع مشترک در مقابل گروه­ها و جریان­های تکفیری

24. هماهنگی رسانه­های تبلیغی در مبارزه با خشونت و فرقه­گرایی

25. عبرت آموزی از خسارات مادی و معنوی مسلمانان توسط سران کشورهای اسلامی

26. رعایت و دفاع از حقوق اقلیت­های مذهبی توسط اکثریت حاکم در کلیه کشورهای اسلامی

27. تلاش اندیشمندان مسلمان در ارائه تصویری از اسلاممترقی و معتدل در جهان و محیط های آکادمیک

28. ترویج عقلانیت دینی و مبارزه در برابر خرافات و مجاهده با مظاهر باورهای عامیانه و دعوت به خردورزی

29. خنثی ساختن طرح­های اهریمنان جهانی برای کشورهای اسلامی

30. استفاده از شور و احساسات جوانان مسلمان در راه ترویج فرهنگ اسلام محمدی

31. معرفی اسلام به مثابه مکتبی عقل گرا ومترقی و روزآمد در ذهنیت مرکز علمی غرب

32. نهادینه کردن گفتگو وتعامل سازنده متفکران جهان اسلامی در همه زمینه ها تا حصول نتیجه

33. توافق و اعتقاد به مرجعیت علمی اهل بیت پیامبر در معارف اسلامی(براساس حدیث ثقلین و نصوص دیگر)

34. محکوم و حرام دانستن توهین به رمز و شخصیت های مورد احتراما مذاهب اسلامی

35. تلاش عالمانه جهت تقریب و نزدیکی دیدگاهای فقهی،اصولی و کلامی در میان رهبران مذهبی جهان اسلام

36. باز گشودن باب اجتهاد و آزادی نظر

37. آینده امت اسلامی در پرتو «وحدت، آگاهی و بیداری اسلامی

38. توجه به حقوقاحزاب و تشکل های سیاسی اجتماعی

39. رجوع به قرآن و در پرتو تدبیر، عقلانیت، اعتدال، امید و تلاش بی وقفه، تمدن اسلامی را دوباره احیا می­کند.

40. استقلال سیاسی، استقرار حکومت­های مردمی

41. تسامع و تعامل با ادیان و مذاهب در راه انتقال تجربیات علمی

42. اعتدال، عقلانیت در مسیر حفظ ارزش­ها و سیاستگذاری­ها

43. آینده امت اسلامی در پرتو «وحدت، آگاهی و بیداری اسلامی