حضور مراکز قرآن پژوهی حوزوی در بیست و سومین نمایشگاه قرآن هست ها و بایسته ها
146 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

حضور مراکز قرآن پژوهی حوزوی دربیست و سومین نمایشگاه قرآن

"هست ها و بایسته ها"

ماه رمضان بهترین فرصت برای تربیت نفوس و تذکیه نفس است ونمایشگاه قرآن حیثیت معنوی تشیع و انقلاب اسلامی درامراهتمام به قرآن و معارف آن است از این رووظیفه کلیه دستگاهای علمی،فرهنگی و تبلیغی نظام است که از آن حمایت ،پشتیبانی ونقش آفرینی در آوردگاه آن تمام هنر خود را بکارگیرند

نمایشگاه قرآن هر سال که از عمر آن میگذارد از مراحعه کننندگان آن کاسته می شود

و این در شان نظام جمهوری اسلامی نیست

از اینرو دستندرکاران آن باید به آسیب شناسی بپردازند

و نگذارند بهار قرآن به خزان تبدیل شود

سهم مراکز قرآن پژوهی در این ناکامی چقدر است

از آنجاکه مراکز دین پژوهی مراکز قرآن پژوهی بر اساس فلسفه تشکیل و ماموریت خود تلاش می کندبمنظور سه اصل تربیت،تولید و ترویج در زمینه علوم و معارف اسلامی به فعالیت های پژوهشی، آموزشی ،فرهنگی وتبلیغی براساس نیاز مردم بپردازد می بایست حوزه های مختلف آن به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که درزمینه توسعه کمی و کیفی معارف قرآن چه کرده اند

آیا میزان فعالیت های صورت گرفته متناسب بانیازهای جامعه در سطح ملی و فراملی بوده است

در این صرفا به عملکرد مراکز قرآن پژو حوزوی می پردازیم

وضعیت مطلوب مورد انتظار

بی تردید مراکز قرآن پژوهی حوزوی بزرگ ترین تولید کننده محتوا قرآنی در سطح کشورمی باشند

و برخی از آثار این مراکز مانند دائرالمعارف درسطح جهان اسلام است بی رغیب است

ضمن ارج نهادن و ارزش گذاری به این فرایند تولیدعلم قرآنی باید اذعان داشت که این مراکز نیازمند توجه به مطالبات قرآن پژوهان وعموم مخاطبین قرآنی در سطح داخل و خارج از کشور نیز می باشد

پشتیبانی از دستگاهای فکری وسیاست گذاری نظام

عقبه سیاست گذارها،برنامه های راهبردی و کاربردیباید بر اساس مبانی اصول مستفاد از قرآن کریم باشد

در عرصه استخراج آن چه کاری انجام شده است

شناخت مسائل جامعه و تبیین دیدگاه های قرآن یکیاز ضرورت های انکارناپذیر میباشد و میتواند با راه اندازه گروه تحقیقات کاربردی بهاین نیاز ملی و فراملی پاسخ داد چرا که قرآن برنامه و آئین زندگی انسان مسلمان است

تبدیل محتواهای تبدیل شده در قالبهای مختلف برای استفاده عموم علاقمندان مباحث قرآنی

جمعیت بیش ازده میلیونی دانش آموزی و چندمیلیونی دانشجویی، ظرفیت بزرگ و در عین حال پر انتظاری است که باید تمام امکانات نظام برای پاسخ دهی به آن بسیج شود از این روی برای آشنایی مردم با قرآن در سطح عموم دانش آموزی و دانشجویی کارهای مستقلی ازسوی مراکز قرآن پژوهی حوزوی صورت نگرفته در صورتی که این قشر ها از ما تقاضا و انتظار دارند وباید پاسخ گویی تشنگی نوجوانان وجوانان کشور باشد.

محوریت درحوزه فعالیت های قرآن پژوهی وسایرعرصه های تاثیر پذیر

نمایشگاه قرآن در حقیقت فرصتی است برای عرضه تولیدات و نوآورهای جدید قرآنی، و تجلیل وتکریم از خادمان قرآنی در طول سال ها خدمتگذاری در زمینه تولید محتوا،آفرینش هنر ها و ادبیات قرآنی ،خدمات ترویجی قرانی و تقدیر از پدیدآوران محصولات نو در طول سال است در این صورت است که ماه رمضان که ماه بهار قرآن است زحمات قرآنی به بارمی نشینن و این مهم نیاز مند تلاش مستمر درطول سال است به این معنا که باید در طول سال نظارت، حمایت ،شناسایی، و انتخاب هاصورت گیرد و نتیجه آن در ماه مبارک رمضان به نمایش گذاشته شود

مراکز قرآن پژوهی حوزوی بایددر سطح کشوری اثر گذار باشد و در حوزه طرح ایده ها و بخش های علمی حرف اول رو بزندو با مقامات برجسته رایزنی و تعامل نماید

متاسفانه مراکز قرآن پژوهی حوزوی علی رغم تولیدات بزرگ و محتوایی خود و برخورداریاز نیروهای گسترده فکری در بخش:

جریان سازی

نشریات قرآنی،

علوم قرآنی ،

فیلم نامه نویسی ،

سوژه های قرآنی،

اطلاع رسانی ،

تبلیغات و فعالیت های نمایشگاهی

وحوزه های چند رسانه ای

جایگاه مناسبی و قابل قبولی ندارد و نمی تواند نقش محوری در این خصوص بازی نماید

در ادامه پیشنهاداتی در قالب هست ها و بایسته ارائه می گردد

هست ها:

ضعف درهماهنگی و تعامل سازنده بامسئولان رده بالای قرآنی

کم کاری در حوزه ایده پردازی

حضور کم فروغ در حوزه نمایشگاهی

عدم ارتباط سازنده با مسئولان ارشد قرآنی

عدم بهرگیری از تمام ظرفیت های مراکزدین پژوهی

عدم تولید محتوای ویژه عموم علاقمندان مباحث قرآنی

بایسته ها

تشکیل کمیته برنامه ریزی نرم افرازاها،اطلاع رسانی و امور نمایشگاهای قرآنی

ایجاد بانک ایده ها

راه اندازی اطاق فکر

تبیین نقشه جامع توسعه فعالیت هایقرآنی در سطح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

رصد مسائل قرآنی از طریق یک مکانیزم علمی(پیگیری ریشه‌یابی، کشف مسائل و آسیب‌شناسی جامعه قرآنی)

ظرفیت سازی و بستر سازی برای تولید برنامه های رادیو تلویزیونی

حضور قدرت مند در فضای مجازی

توجه به نیاز مخاطبان بینالمللی وتامین محتوا برای ایشان

توسعه نشست های تخصصی قرآنی

چاره‌ای برای آشنایی توده مردم با مفاهیم قرآن بیندیشید

پاسخ گویی به شبهات قرآنی در فضای مجازی

استفاده از ظرفیت شبکه سیمایی قرآن و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

ارائه مشاوره های قرآنی