تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
تاریخ اسلام 
دانشگاه اصفهان 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
17.00