بررسی مقوله های عدالت ، رفاه و راستی گرایی در جکومت امام علی (ع)
68 بازدید
محل نشر: «خردنامه همشهری»
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/3/7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در «خردنامه همشهری» شماره 78 مجله خردنامه همشهری ویژه عدالت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، به همت شرکت همشهری منتشر شد. این شماره به بخش‌های مختلفی مانند معانی رویکرد عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، زمینه‌های فکری رویکرد به عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبانی رویکرد به عدالت در الگوی اسلامی ۱۶ خرداد ۱۳۹۰شماره ۷۸ مجله خردنامه همشهری ویژه عدالت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، به همت شرکت همشهری منتشر شد.این شماره از مجله خردنامه همشهری به بخش‌های مختلفی مانند معانی رویکرد عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، زمینه‌های فکری رویکرد به عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبانی رویکرد به عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویکرد دینی به عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نگاه اقتصاد اسلامی به عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شاخص‌شناسی عدالت‌‌گرایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گزارش‌های علمی اختصاص یافته است