ارایه مقاله" انجازات المراکز للعلوم الدینه فی الحوزه العلمیه فی قم"
57 بازدید
محل نشر: سایت رایزنی ایران در بیروت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سپس آقای عبدی پور پیرامون تلاش مراکز ومؤسسات علمی وبویژه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در زمینه معلومات وفن آوری اطلاعات صحبت نمود. وی در این خصوص فعالیتهای زیر را درمورد اشاره قرار داد: - برگزاری همایش ها، میزگرد ها وجلسات کارگاهی درزمینه کاربرد فن آوری اطلاعات، مدیریت تولید دانش وطراحی کتابخانه دیجیتالی که نقشی اساسی در پیشبرد تحقیقات علوم انسانی وعلوم دینی دارا می باشد. - ساماندهی وهماهنگ سازی مراکز حوزوی برای بالابردن توانمندیهای مراکز ونیز حضور فعال درعرصه های بین المللی وایجاد تعامل با مراکز علمی وآموزشی خارج از کشور. - پاسخگویی به پرسش های مخاطبین؛ درحال حاضر بیش ار 60 مرکز حوزوی با استفاده از آخرین تکنولوژی اطلاع رسانی عهده دار پاسخگویی به سؤالات اقشار مختلف هستند وتاکنون صدها CD شامل پرسش وپاسخ تولید شده است. - ایجاد بانکهای اطلاعاتی؛ دهها نرم افزار درعلوم قرآنی، حدیث، رجال، فقه، فلسفه وتاریخ به منظور سهولت دسترسی محققین وپژوهشگران تولید گردیده که به عنوان مثال" معجم فقهی" حاوی 3500 عنوان کتاب می باشد. همچنین بسیاری از نشریات ومجلات درقالبهای نرم افزاری دراختیار پژوهشگران می باشد. - ایجاد صدها پایگاه اینترنتی واینترانتی به زبانهای مهم. - تأسیس دانشکده های مجازی برای طلاب داخل وخارج کشور. - تأسیس بانکهای صوتی وتصویری. - تأسیس بانکهای مقالات وپانان نامه ها. - برپائی دهها نمایشگاه درحوزه IT در داخل وخارج - برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی تا عالی برای محققین درزمینه چگونگی استفاده از کامپیوتر وشیوه بهره گیری از پایگاههای اینترنتی برای صدها طلبه ودانشجوی مراکز حوزوی. درمجموع مراکز علمی وآموزشی حوزه تلاش می کنند تا با تخصصی کردن علوم واستخراج سرفصل ها واستخراج کلید واژها، تحوّل جدیدی را درپژوهش های حوزوی پدید آورند.