"راهبرهای و راهکارهای پیشگیری از چالش های مذهبی"
53 بازدید
محل نشر: ویزه نامه های دفتر جنبش نرم افزاری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/3/3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تفکرحضرت امام(ره)، در عین تأکید و اهتمام بر اصول و مبانی شیعه که حتی در وصیتنامه سیاسی الهی از ویژگی¬های تفکر کلان¬نگر و راهبردی حضرت امام(ره)، توجه به امت اسلامی به عنوان ایشان نیز آمده است، وحدت، از عناصر رئیسی و رکنی مقاومت دنیای اسلام در برابر هجوم فکری، فرهنگی، اقتصادی و نظامی قدرت¬های مسلط بوده و تنها راه برون رفت دنیای اسلام از مشکلات کنونی را ید واحد بوده آنان در برابر استثمار و استیلای فرهنگی و نظامی غرب معرفی کرده¬اند. حتی با بررسی این تفکر در محدودة جغرافیایی کشور ایرن، باز روشن می¬گردد که حضرت امام با طرح استراتژی وحدت بین شیعه و سنی نه تنها دشمنان را در یکی از نقاط آسیب پذیر که می¬توانست دستمایة دشمنان جهت توقف یا کند کردن حرکت انقلاب گردد، خلع ید کرن، بلکه با استفاده از پتانسیل بسیار زیادی که از این اتحاد و همبستگی ایجاد شد، به حرکت انقلابی و الهی خویش سرعت بخشید و همواره در استمرار نهضت و انقلاب اسلامی به عنوان یک مسألة استراتژیک، مردم و مسئولان را به آن توجه داد. اما اینک بعد از ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی باید فرصتی را فراهم کرد تا ثمرات وحدت در کشور مورد توجه، بررسی، کالبد شکافی و آسیب شناسی قرار گیرد. این مهم قطعاً نیاز به یک هم اندیشی و برنامه¬ریزی دقیق دارد. اما در نگاهی گذرا و سطحی می¬توان گفت که به دلایلی که به برخی از آنها در این مختصر اشاره خواهد شد، نه تنها آرمان بزرگ سیاسی الهی حضرت امام(ره) در کلان جهان اسلامی تحقق نیافت، بلکه در کشور ایران نیز دستخوش برخی آفات و اهمال¬هایی گردید که در پاره¬ای موارد موجب شد این مقولة مهم فراموش و بی¬اثر گردد؛ و گاهاً در خلاف جهت و حرکت امام(ره) سوق داده شود. که البته نقش تحریکی، تهیجی و هدایتگر دشمنان نیز در دامن زدن به اختلافات و تفرقه و تشتت¬ها را نباید نادیده گرفت. در این بررسی کوتاه و مجمل قصد داریم «علل و انگیزه¬های عدم توفیق موضوع استراتژیک وحدت بین شیعه و سنی» را به صورت خلاصه برسی کرده و راهکارهایی را برای برون رفت از این وضعیت ورسیدن به وحدت مورد نظر امام(ره) در ابعاد سیاسی و اجتماعی آن پیشنهاد کنیم.