شاگردان آخوند خراسانی
54 بازدید
محل نشر: ویزه نامه کنگره بین المللی آخوند خراسانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/11/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معرفی و شناخت شاگردان آخوند خراسانی برای شناخت اوضاع سیاسی ،اجتماعی زمانه اخوند امری ضروری بنظر می رسد چرا که نجف در ان دوران بخاطر مسائل مشروطه چند قصبی شده بود