تولید ملی؛ زمینه ها و ضرورت ها
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/03/08
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تولید ملی؛ زمینه ها و ضرورت ها تولید ملی؛ زمینه ها و ضرورت ها سیستم هایی از این دست، معمولاً، بر اساس سود و زیان به این عرصه می نگرند. طبعاً این برداشت منجر به آن می شود که برای ایشان، در اکثرمواقع، محدودیت دیگری وجود نداشته باشد و ملاحظه ای غیراز گسترش سود در کار نباشد. هدف سیستم های غربی معمولاًً گسترش سود است. این رویکرد عدم توجه جدی به مسائل انسانی و اخلاقی را نتیجه می بخشد. در جهان بینی اسلامی و نظام دینی، بر خلاف آن چه پیش تر در ارتباط با اندیشه غربی آمد، روابط انسان ها در چارچوب آموزه های دین قرار می گیرند. این روابط نسبتی معنادار به هم پیوسته با هم دارند. طبعاً چنین انتظاری در آموزه های دینی از روابط اقتصادی هنگامی به نتیجه خواهد رسید که نگاه ما به این آموزه ها به صورت یک مجموعه همگرا باشد. چنین مجموعه ای قابلیت توجه به مؤلفه های مؤثردر سبک زندگی فردی و اجتماعی را دارد و به شیوه ای جدی، و در سطوح مختلف، زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد. نکته دیگر آنکه نظام اقتصادی مورد نظر اسلام به انسان ها در موقعیت های مختلف نظر دارد و آموزه های دینی را در سطوح مختلف در ارتباط با روابط آدمی با تولید و مباحث منشعب از آن در دیگر حوزه ها جاری می سازد. به عنوان مثال ما در اسلام، و در دانش فقه، به عناوینی برمی خوریم که شیوه های معامله معتبررا نشان می دهد: عناوینی نظیر جعاله و مضاربه از جمله این موارد هستند. این بحث حایز اهمیت است که شیوه رویکرد مابه این عناوین نباید به عبور از روح آن ها منجرشود به زبان دیگر توجه ما باید بر آن باشیم که تحقق عینی عناوینی از این دست را در حوزه روابط اقتصادی رقم زنیم. . پی‌نوشت‌ها: * پژوهشگر و مدیر اداره ساماندهی پژوهش های دینی مرکز همکاری های علمی و پژوهشی منبع:حسن عبدی پور (1391) خرد نامه همشهری شماره 96 کاری از گروه مجلات همشهری