ترجمه مقاله
73 بازدید
محل نشر: ترجمه مقاله
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
Ashare Doctorine and Course of its Evolution in the Islam World Doctor Ali Foroughi, Associate Professor of History Group ,Isfahan University Hassan Abdi poor Ph.D. Department of History Group ,Isfahan University Abstract Reason and revelation are both divine the human ¬ , full attention should be placed on both the religious knowledge necessary to be enjoying it . Accordingly ¬ knowledge and wisdom are two ways to study are basically consistent with each other and their collective knowledge of religion is essential . the conventional method in important issues as well as unrealized believe this is because traditional methods (Externalism )separation of rational intellect and pale and limited , and the methods of rational mind faded and limited philosophical and theological Revelation the but in both rational and Hayan essential source of knowledge and interest in any form is accurate and complete determination . So , taking advantage of the revelation of faith issues : Firstly, it analyzes intellectual depth and profundity ¬ give Secondly, a new horizon makes sense to switch . Introduction Logical and metaphysical knowledge of philosophy , logic and theology since its creation in Muslim , still advocates and advocates who have opposed and hostile stand strong in the midst of religious and the devout faced . The basic motivation for the agreement or disagreement of two factors concerned with the purity of faith and religion are concerned with the plausibility . At the time of Prophet Muhammad (PBUH) Islamic society ¬