بررسی ماهیت و بسترهای تکوین و تحول عقاید علویان سوریه
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: علویان سوریه که به نام نصیریه شناخته می¬شوند، بخشی از پیکر جهان تشیع محسوب می¬شود که در طول تاریخ مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است. این فرقه که اکثر مورخان ظهور آن را به قرن سوم هجری و زمان حیات امام حسن عسگری (علیه¬السلام) نسبت می دهند، از ان دسته از فرقه¬هایی است که با عمری بیش از هزار سال تا امروز نیز دوام یافته و در بخش وسیعی از آسیای غربی، به ویژه شمال غرب سوریه پراکنده¬ و بیش از ده درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می-دهند.گزارشی که ارباب ملل و نحل درباره فرقه نصیریه ارائه کرده¬اند، دیدگاههای مبهم، متفاوت و گاهی متناقض است که به سختی می¬توان به آن اعتماد کرد و به یک نقطه مشترک رسید. علویان را امروز باید یکی از فرق شیعه (همان¬طور که خود علویان- با توجه به بیانیه 80 تن از علمای آنان- به این امر اذعان دارند) نزدیک به مذهب شیعه اثنی عشری دانست، اما باید از این نکته نیز غافل نیود که نمودهای متعددی از عقابد سایر فرق در آن دیده می¬شود که لازم است از آن پیراسته شوند.