مکتب اشاعره¬ و سیر تطورات آن در جهان اسلام
88 بازدید
محل نشر: در یکی از ژرنال های isi
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و بروز اختلاف¬های سیاسی و اجتماعی، برداشت-های دینی نیز دست¬خوش اختلاف و گسستگی شد. در این رهگذر بود که تفسیرهای مختلفی از دین شکل گرفت و تفکران گوناگون و گاه متضاد از میان جامعه اسلامی سر برآورد. برخی از این تفکرات دوامی نیاورد و به بوته فراموشی سپرده شد و برخی دیگر برای مدتی به حیات خود ادامه دادند، ولی سرانجام رنگ باخته و رو به اضمحلال نهاده و از خاطره ها محو گردیدند. در این میان برخی دیگر از فرقه¬ها و نحله¬ها دوام یافته و به شکلی حضور خود را در میان برخی فرقه¬ها و گرایش¬ها حفظ کردند که از جمله این فرقه¬ها می¬توان به فرقه اشاعره اشاره کرد. مذهب اشعری براساس استنادات تاریخی موجود از زمان متوکل عباسی به بعد، مذهب رایج و عمومی جهان اسلام شد. از این رو با توجه به جایگاه این فرقه در جهان اسلام در مقاله حاضر مباحثی همچون بررسی علل و زمینه¬های ایجاد فرقه¬ها و اختلافات در جامعه اسلامی، عوامل گسترش مذهب اشعری در جهان اسلام و پیامدهای رواج اشعری¬گری در جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.