ماهیت و بایسته¬های شرح حال¬نگاری
68 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح حال¬نگارى از جمله دانش‏هاى گرانسنگی است که به شرح حال سازندگان تاریخ و رمز موفقیت نیکان و اسباب ناکامی دیگر مشاهیر می¬پردازد، به گونه¬ای که هر قدر شرح حال¬نگاری، توام با ظرافت¬های تحلیل و غنای علمی بیشتری باشد، تاثیر فزونتری دارد. زندگی نامه نویسی دانش کشف پدیه ها و ریشه هاست به گونه ای که پس ار بهره مندی از نگاه علت شناسانه به تحلیل می پردازد. این دانش با تمام تلاش¬هایی که برای بسط آن صورت گرفته است هنوز نتوانسته، در همه ابعاد و شاخه‌های خود، به صورت یک دانش قانونمند و دارای اصول و ضوابط علمی مشخص و به بلوغ رسیده، دربیاید، یعنی رشد و گسترش عمقی آن در حدی نیست که بتوان گفت بر مبنای «شخصیت‌شناسی» استوار است،‌ زیرا علمی توصیفی بوده است وجنبه تحلیل در آن کمتر به چشم می¬خورد