علوم اسلامی در اندلس
69 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ظهور و رشد سریع فرهنگ و تمدن اسلامی یکی از حوادث بسیار مهم تاریخ بشری است که ذهن مورخان و تمدن شناسان بزرگی را به خود جلب کرده است. مسلمان¬ها علاوه بر کشورگشایی، جنبش و تحولی در جهان پدید آوردند که قرنها بشر از فیض وجود آن، بهره‎¬مند شده و تاریخ تمدن به وجود آن افتخار می‎کند. آنان آنچنان در علوم، صنایع، فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست، اقتصاد و نظامات اجتماعی پیشرفت نمودند که حتی به اقرار دانشمندان غربی تمدن کنونی اروپا و غرب، بیش از هر چیز دیگر از تمدن اسلامی مایه گرفته است. در بررسی تاریخ علوم بشری می¬توان به این نتیجه رسید که علوم مجموعه¬ای به هم پیوسته است که در طی قرن¬ها زندگی و تجربه بشری پدید آمده است. گرچه برخی از مورخان اروپایی در صدد بودند تا تاریخ علوم بشری را به دوره عصر یونانی و عصر نهضت اروپایی محدود سازند، اما واضح هست که هر کدام از این دوره¬ها برگیرنده بخشی از تحولات تاریخ علوم در اوپا است، اما نباید از این نکته غافل بود که بسیاری از این علوم متاثر از تمدن اسلامی بوده است. شاهد این مطلب اعتراف¬هایی است که بسیاری از بزرگان اهل علم و معرفت بدان اذعان کرده¬اند