باز خوانی گفتمان تقریب امام خمینی(ره)
70 بازدید
محل نشر: فصلنامه ،پژوهش های انقلاب اسلامی شماره10 1
نقش: نویسنده
سال نشر: 94/3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیشگیری از چالش¬های مذهبی یکی از مهم¬ترین وظایف و مسئولیت¬های روحانیت است و از ویژگی¬های تفکر کلان¬نگر راهبردی حضرت امام توجه به امت اسلامی به عنوان مجموعه ای اثر گذار و کارآمد در جهان پر تلاطم در قرن اخیر بود. در این نگاه مجموعه مذاهب اسلامی در عین حفظ وجوه افتراق با شناسایی و تقویت نقاط اشتراک مذهبی و ایجاد همبستگی های استراتژیکی به عنوان یک قطب اثرگذار بر تحولات و تعاملات جهانی مطرح اند و نیز از آسیب پذیری کمتری در قبال تهدیدات و تحولات قدرتمندان جهان برخوردارند.