بازخوانی نظریه خلافت از دیدگاه عبدالرزاق
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بعثت رسول اکرم (صلی¬الله علیه وآله وسلم) تحولی شگرف در دنیای پدید آورد. فراگیر شدن اسلام در اقصی نقاط عالم، تحولات عمیق بعدی را در حوزه های سیاسی اجتماعی رقم زد که هر کدام از این تحولات ابعاد مختلف قابل مطالعه، تحقیق هستند. از آن آنجا که اسلام از آغاز با تشکیل حکومت همراه شد، سیر تحول اندیشه سیاسی در جهان اسلام، خود بحث مستقلی را شکل داد که از رسول گرامی اسلام (صلی¬الله علیه وآله وسلم) آغاز می¬شود و با طی دوره¬های مختلف تاریخی، تاکنون نیز ادامه دارد. یکی از مهمترین این دورها از زمانی آغاز می¬شود که مسلمانان با دنیای جدید غرب رو به رو شدند و منفعلانه واکنش¬های متفاوتی از خود نشان دادند، آغاز این دوره را از هر زمان که بدانیم فروپاشی امپراتوری عثمانی حادثه¬ای بسیار مهم و اثرگذار و یک نقطه عطف در دنیای اسلام بود که در نتیجه آن نهاد دیرپای خلافت اسلامی به شیوه سنتی و باسابقه¬ای هزار ساله از بین رفت و جهان اسلام عملا فاقد خلیفه به معنی گذشته و با آن گستره و نقوذ گردید. به نظر می¬رسد به طور جدی از آغاز این دوره، جهان اسلام به دو دسته مشکل اساسی روبه رو شد. اول، معضلات متعدد و تقریبا لاینحل داخلی دنیای اسلام و کشورهای مسلمان در حوزه سیاست و دوم نفوذ روز افزون غرب که به سبب پیشرفت علم و صنعت به برتری دست یافته بود. اندیشمندان مسلمان با در نظر گرفتن دو واقعیت فوق و با تاثیرپذیری از محیط زندگی و اوضاع سیاسی، اجتماعی، محلی، ملی، منطقه¬ای و بین المللی، دیدگاهها و نظریه¬های متفاوت و متناقض در حوزه اندیشه سیاسی ارائه دادند. (اندیشه سیاسی در جهان اسلام، ص20) نسبت بین اسلام و سیاست از جمله مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است که در قرن اخیر مناقشات فراوانی بر انگیخته است