نقش اجتماعی انتظار
64 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-634-9
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
۱۳۸۶/۷/۳۰ - ۱۱ : ۵۱ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر کرد: نقش اجتماعی انتظار رسا، سرویس فرهنگی _ کتاب نقش اجتماعی انتظار به قلم حسن عبدی پور از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب نقش اجتماعی انتظار به قلم حسن عبدی پور از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شد. این کتاب در دوبخش کلی به بررسی انتظار و چشم انداز آینده و کارکردهای انتظار می‌پردازد. به اعتقاد نویسنده کتاب، کارکردهای انتظار همه عرصه‌های فردی و اجتماعی انسان منتظر را پوشش می‌دهد. خودسازی، تعلیم و تربیت، سیاست ورزی، برنامه‌ریزی‌های کلان اجتماعی و سیاسی با نظر داشتن به انتظار معنا و مفهوم تازه‌ای می‌گیرند و به زندگی طراوت و تازگی می‌بخشند. نویسنده، هدف از این نوشتار را اینگونه تبیین می‌کند: «انگیزه ما در بیان کارکردهای انتظار، تنبه و بیدارسازی منتظران به دست آوردهای باور خویش و نیز مبارزه با قرائت های انحرافی بوده که خواسته یا ناخواسته این باور پویا و نقش آفرین را به طور عملی از خاصیت انداخته و گاه به ابزاری در دست تا اهلان تبدیل کرده است.» به باور نویسنده، پس از بحث کارکردها، مهمترین نکته حفظ آثار آن در برابر ترفندهای دشمنان است. وی در بخش‌های پایانی کتاب با محوریت توطئه‌ها، تلاش چشمگیر و خستگی ناپذیر دشمنان را به تفصیل بیان کرده و انگیزه‌های این فعالیت‌ها را مطرح می‌کند. مفاهیم و دیدگاه های مطرح شده در حوزه انتظار در بخش نخست این کتاب مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است، افزون بر آن نیم نگاهی به آینده بشر از دیدگاه اندیشوران مسلمان دارد. بخش دوم که بخش اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد، دربردارنده هشت کارکرد مختلف اجتماعی برای انتظار است. نوید به آینده و ایجاد نشاط روحی، ارضای فطرت عدالت خواهی، سازندگی فردی، سازندگی اجتماعی، تاسیس و پویا ساختن نهاد وکالت، اهمیت عالمان دینی و تعمیق و توسعه اجتهاد، شکوفایی علوم دینی و ایجاد انقلاب‌های سیاسی در جوامع، مباحث مختلف و متنوع بخش کارکردها را تشکیل می دهد. در پایان نیز دو مبحث چگونگی حفظ کارکردهای انتظار و توطئه‌های علیه کارکردهای انتظار مباحث بیان شده در این کتاب را تکمیل می‌کنند.