نشاط و شادی در تعالیم اسلامی
57 بازدید
ناشر: ناشر مولف،چاپ اسراء
نقش: محقق
شابک: 978-600-04-1909-6
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نشاط ملی و شادی عمومی و قلبی موجب ایجاد رضایت خاطر،امیدافزایی و اعتماد به نفس می شود و عوامل بحرانی و دگرگونی در جامعه از سوی دشمنان را از بین می رود. نبود شادی و نشاط آسیب های مختلفی همچون آسیب فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایجاد می کند. جامعه ناشاد مردم را به بی تفاوتی نسبت به پدیده های سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی آنان می کشاند و این امر موجب سرمایه گذاری برای توطئه چینی دشمنان می شود. ،ایمان، رضایت و تحمل، عبادت، مثبت نگری، خنده و تبسم، اعتماد به نفس، خوش بویی، خودآرایی، پوشیدن لباس نیکو، ورزش، تغذیه مناسب، انضباط فردی و تفریحات سالم از عوامل موثر در ایجاد شادی است. این محقق تالیفاتی همچون جوان و معنویت، جوان و اوقات فراغت، نقش اجتماعی انتظار،جوان و دنیای رسانه و فناوری اطلاعات، جریان شناسی سلفی گری و فرهنگ غیبت را در کارنامه خود دارد.