ترجمه عقل و وحی، قرآن و پلورالیزم، قرآن و سکولاریسم، معجزه‌شناسی، زیباترین سخن و نگاهی قرآنی به فشار روانی را در اندونزی
83 بازدید
نقش: زیر نظر
سال نشر: 0
تعداد جلد : 6
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اندونزیایی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شش اثر قرآنی خود با عناوین؛ عقل و وحی، قرآن و پلورالیزم، قرآن و سکولاریسم، معجزه‌شناسی، زیباترین سخن و نگاهی قرآنی به فشار روانی را در اندونزی منتشر می‌کند. به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طی توافقات به عمل آمده بین نادری فارسانی، مدیرکل اداره ترجمه و نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و فاضلی، رئیس دانشگاه اسلامی جاکارتا، مقرر شد تعدادی از آثار پژوهشگاه که کار تولید، ترجمه به زبان‌های خارجی و ویراست فرهنگی آن‌ها در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به انجام رسیده است از طریق انتشارات دانشگاه اسلامی جاکارتا که عمدتاً ناشر آثار فلسفی و کلامی است چاپ و منتشر، و با نظارت دقیق میان نخبگان کشورهای مالایا زبان توزیع شود. این آثار عبارتند از: «عقل و وحی» نوشته حسن یوسفیان و ترجمه عمار فوزی، «قرآن و پلورالیزم» نوشته محمدحسن قدردان قراملکی و ترجمه عبدالرحمان عرفان، «ارتداد و آزادی» نوشته حسین هاشمی و ترجمه ناصر دمیاطی، «سیر تطور و تفکر سیاسی امام خمینی(ره)» نوشته نجف لک‌زایی و ترجمه مختار لطفی، «قرآن و سکولاریسم» نوشته محمدحسن قدردان قراملکی و ترجمه عمار فوزی، «زیباترین سخن» نوشته حبیب الله احمدی و ترجمه حسن عبدی پور، «معجزه‌شناسی» نوشته محمدباقر سعیدی روشن ترجمه حسن عبدی پور، «پژوهشی در نسبت دین و عرفان» نوشته سیدیحیی یثربی و ترجمه حسن عبدی پور، «مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی» نوشته حسین رضائی خردمردی و ترجمه حسن عبدی پور، «جامعه مدنی» نوشته حمید مولانا و ترجمه حسن عبدی پور، «فلسفه دین» نوشته علی‌اکبر رشاد و ترجمه حسن عبدی پور و «نگاهی قرآنی به فشار روانی» نوشته سیداسحاق حسینی کوهساری و ترجمه حسن عبدی پور.