مدیریت و نظارت بر ترجمه بیش از 80 کتاب دین پژوهی به زبانهای رایج جهان
65 بازدید
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ،سازمان ارتباطات ،و...
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 80
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
مدیر این مرکز در گفتگو با مرکز خبر حوزه، گفت: شناسایی نهضت های فکری و اندیشه ای جدید دینی در جهان به ویژه دنیای اسلام، شناساندن ظرفیت های گسترده، عمیق و روز آمد فکری شیعی به جهان و کمک به شناساندن ایران به عنوان قطب آموزشی- پژوهشی جهان اسلام از دیگر مأموریت های مرکز تخصصی ترجمان دینی است.آقای حسن عبدی پور آسیب شناسی حوزه ترجمه متون اسلامی و انسانی و تلاش برای رفع کمبودها در این حوزه را از وظایف مرکز متبوع خود برشمرد و اظهار داشت: تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در جهت توسعه دانش ترجمه در حوزه علوم اسلامی و انسانی و ایجاد همگرایی دانش ترجمه میان مترجمان مسلمان در سراسر جهان، دیگر وظایف این مرکز را تشکیل می دهد.وی انعقاد قرار داد با برخی از پژوهشگاه ها و مراکز علوم دینی برای انعکاس فعالیت های بین المللی آنها به زبان های زنده دنیا را از فعالیت های انجام شده برای تحقق اهداف و مأموریت های فوق الذکر دانست و افزود: همکاری با برخی از شبکه های تلویزیونی برون مرزی در راستای اهداف مرکز، شناسایی نیازهای فکری کشورهای عربی- اسلامی برای بازاریابی تولیدات فکری، ترجمه برخی از منابع الکترونیک، تحقیقات برای شناسایی مترجمان داخل کشور و تکمیل بانک اطلاعات آنها و جریان شناسایی در کشورهای عربی از دیگر فعالیت های انجام شده در مرکز تخصصی ترجمان دینی است