مجموعه مقالات جستارهایی در تاریخ و تمدن اسلامی
74 بازدید
ناشر: اسراء
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 400
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحولات جامعۀ جهانی، تهدیدها و فرصت‌هایی را برای جهان اسلام و در پی داشته است. جهانی شدن یا به تعبیری «جهانی‌سازی»، که ویژگی اصلی آن، انقلاب در ارتباطات و اطلاعات است، از یک‌سو به همگونی فرهنگی و از سوی دیگر به تعمیق شکاف‌های قومیتی و ظهور اقلیت‌های قومی و مذهبی انجامیده است. منظور از همگونی فرهنگی، اتخاذ نوع خاصی از سبک زندگی غربی و به‌ویژه سبک زندگی امریکایی است که لوازم و مقتضیات مربوط به خود را می‌طلبد. اقبال برخی از جوامع اسلامی به این جنبه از جهانی شدن، نتیجه‌ای جز ازخودبیگانگی و انحطاط و سرانجام تضعیف جهان اسلام در بر نخواهد داشت. از سوی دیگر جهانی شدن، بستر مناسبی را برای فعالیت گروه‌های مختلف از جمله حرکت‌های تحول‌آفرین آنان در حوزۀ سیاست جهانی فراهم کرده است. امروزه به دلیل سهولت در ارتباطات و انتقال اطلاعات، نه تنها ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌ها حذف‌شدنی نیستند، بلکه با استفاده از این موقعیت فراگیر می‌شوند. براین اساس تفکر عقلانی به حوزه تاریخ اسلام می تواند با اتکا به ابزار جدید، می‌تواند زمینۀ وحدت جوامع اسلامی را در یک چهارچوب نظری منسجم را ایجاد، و حوزۀ سیاسی را متأثر از این فضا کند واین مهم نیازمند تولید ادبیات عالمانه ای جهت تحلیل و شناخت ابعاد حوادث و پدیده های تاریخ اسلام است متن حاضر،مجموعه مقالاتی درباره مسائل و موضوعات تاریخی است در باره مباحث صدر اسلام و دورهای تمدنی اسلام است حقیر به منظور آشنایی تاریخ پژوهان و بالندگی وشکوفایی علم تاریخ مقالاتی را تدوین نمودم