ای سی تی در مراکز حوزوی
48 بازدید
محل ارائه: تونس- نشست سران جامعه اطلاعاتی
نحوه تهیه : گروهی
زبان : انگلیسی