تحول در علوم انسانی و بومی سازی این علوم و پژوهش های دینی، نیازمند یک نظام شبکه ای تحقیقاتی است
56 بازدید
مصاحبه کننده : دیپنا
محل مصاحبه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پایگاه دین پژوهی دیپنا
تاریخ نشر : Jun 26 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

.

حسن عبدي پور در گفت و گو با خبرنگار ديپنا، با بيان اين كه سير تطورات و تحقيقات ديني پس از انقلاب اسلامي از يك رشد منطقي برخوردار بوده است، اظهار داشت: در دهه سوم انقلاب اسلامي، كار مقدماتي تحقيقات ديني به پروژه هاي علمي در حوزه، تبديل شده است و ما شاهد پژوهش هاي فاخر علمي و روشمند در سطح مراكز پژوهشي و حوزوي هستيم.
وي با بيان اين كه با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر تحول در علوم انساني و بومي سازي اين علوم، يادآور شد: پژوهش هاي ديني، نيازمند يك نظام شبكه اي تحقيقاتي است؛ اين بحث به اين معنا است كه پژوهش هاي ديني به سمت نظم بخشي، سوق داده شود و درون نظام شبكه اي، باز تعريف شود.
مدير ساماندهي پژوهش هاي ديني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ادامه داد: ما براي اين كه بتوانيم از ظرفيت هاي خاموش در سطح دانشگاه كه گفته مي شود بيش از يك ميليون و 800 هزار دانشجو و قريب به 100 هزار طلبه در رشته هاي علوم انساني و دين پژوهي تحصيل مي كنند، استفاده كنيم، بايد تحولات ساختاري در نظام پژوهشي و آموزشي در حوزه علوم انساني، ايجاد كنيم.
وي با بيان اين كه تحول در نظام پژوهشي و آموزشي در حوزه  علوم انساني به اين معنا است كه حوزه توليد علم از فردگرايي به سمت گروه گرايي و قطب گرايي، سوق داده شود، تصريح كرد: بر اساس نظام موضوعي و روش هاي مسأله يابي و روش شناسي هاي جديد، تلاش شود نظام پژوهش از سطح مديريت هاي پژوهشي به رهبري پژوهشي، ارتقا يابد؛ در رهبري پژوهشي، تمام مراكز پژوهشي محور در حوزه  علوم انساني و دين پژوهي، داراي نقشه راه، چشم انداز سياستي راهبردي، تقسيم كار منطقي و تعامل با نهادهاي ديگر فعال در عرصه علوم انساني، خواهند بود.
عبدي پور با بيان اين كه در عرصه پژوهش هاي ديني، حوزه نيازمند يك مديريت جديد و كلان است، خاطر نشان كرد: اين مسأله، بيانگر اين است كه مديريت هاي فعلي اعم از مديران رسمي، متفكران، و صاحبان ايده هاي نو، هنوز نتوانسته اند به نقطه مطلوب برسند، البته به نظر مي رسد كه بخشي از ناكامي ها به اين دليل بوده است كه مراكز دين پژوهي و شخصيت هاي علمي، تعامل سازنده اي با يكديگر ندارند.
وي اضافه كرد: البته علي رغم فعاليت هاي علمي و پژوهشي كه صورت مي گيرد، تا حلقه  زرين پژوهشي، به درستي تعريف نشود، تمام تحقيقات و پژوهش ها همانند حلقه هاي پراكنده هستند و زنجيره توانمندي براي پيشبرد اهداف، تشكيل نمي شود؛ لذا لازم است كه تمام تحقيقات ما، مبني بر پارادايم مشترك و پندارهاي روشن و افق هاي تعريف شده، باشد.
مدير ساماندهي پژوهش هاي ديني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، اظهار داشت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه  علميه قم كه به فرموده  رهبر معظم انقلاب، نماد روشنفكري حوزه است، آمادگي كامل دارد تا به امر رهبري، متولي طرح ايجاد شبكه  تعامل بين نهادها در عرصه  علوم انساني باشد؛ و نظام رهبري جديد و تحول در علوم انساني و دين پژوهي را طراحي كند.