یکی از ملزومات ساماندهی پژوهش‌های دینی، استفاده از تحقیقات اجتماعی در پژوهش‌های دینی است
51 بازدید
مصاحبه کننده : دانایی
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پایگاه دین پژوهی دانایی
تاریخ نشر : Sep 26 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

پایگاه اطلاع رسانی دانایی: مدیر ساماندهی پژوهش های دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: علوم انسانی غربی، به لحاظ ماهیتی با علوم انسانی اسلامی متفاوت است و این امر به اهدافی که این دو مکتب دارند، بر می گردد.

به گزارش دانایی به نقل از دیپنا، حسن عبدی پور با بیان این که علوم انسانی به خودی خود، متحول نمی شود و نیازمند تغییر در اهداف و ماهیت است، اظهار داشت: «علوم انسانی غربی، به لحاظ ماهیتی با علوم انسانی اسلامی متفاوت است و این امر به اهدافی که این دو مکتب دارند، بر می گردد.»

وی ادامه داد: «ما ظرفیت بومی سازی و ایجاد تحول را داریم، منوط به این که یک تعامل سازنده را بین میراث گذشته، شرایط، مطالبات و تحولات جدید در حوزه های فکری جدید ایجاد گردد، ما باید توجه داشته باشیم که عرصۀ تحقیقات دین پژوهی، یک پروسه است و دارای مراتب و مراحلی است و مانند یک پروژه نیست که بتوان به آن، نگاه مهندسی فرهنگی داشته باشیم.»

مدیر ساماندهی پژوهش های دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که در مرحله اولیه ایجاد شبکه و تبیین اهداف و راهبردها و شناسایی آسیب ها و فراهم کردن ملزومات، می توانیم مبانی سیاسی، اجتماعی، تربیتی، روان شناسی، اقتصادی و ... را از قرآن استخراج کنیم، خاطر نشان کرد: «منظومۀ فکری شیعه اثنی عشری در حوزه های مختلف به صورت یک نظام زنجیره وار، سامان یابد و در سایه این مبانی، خطوط شکلی،سیاست ها و خط و مشی ها در علوم انسانی و حوزۀ دین پژوهی شکل گیرد.»

وی اضافه کرد: «ما باید به درستی، علوم انسانی غربی و روش های تحقیقاتی آن ها را مطالعه و تحلیل و تجزیه کنیم و بر اساس یافته های خود نسبت به طراحی روش های جدید تحقیقاتی و ساماندهی علوم انسانی اسلامی، برنامه ریزی کنیم؛ همچنین از بایسته های ایجاد تحول در علوم انسانی نیز می توان از مکتب سازی، نظام سازی، تدوین چهارچوب، تدوین مدل، روش ها و شیوه ها و ابزار و وسایل، یاد کرد.»

عبدی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح ساماندهی پژوهش های دینی در نظام شبکه ای توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، بیان داشت: «این طرح، دارای اهداف و مشخصه های بلندمدتی است که مهم ترین آن، اولویت بندی پژوهش های دینی، جلوگیری از پژوهش های تکراری و غیر ضروری، جهت دهی پژوهش های دینی در راستای راهبردها و اهداف کلان کشور، جهت دادن به پژوهش های دینی در راستای کاربردی شدن آن ها، تقسیم کار بین نهادهای پژوهشی، ارتقای نوآوری در عرصۀ دین پژوهی، سنجش و شناسایی ضرورت های ممکن در عرصۀ دین پژوهی، و رصد وضعیت پژوهش های موجود، ذکر کرد.»

وی با بیان این که پژوهش های دین پژوهی، آسیب هایی نیز به همراه دارد، یادآور شد: «عدم تشخیص اولویت های پژوهشی، عدم آسیب شناسی پژوهش های دینی، کاربردی نبودن پژوهش های دینی، مشخص نبودن ارتباط علوم انسانی جدید با علوم و دانش های دینی، مشخص نبودن پیوند این تحقیقات با میراث معرفتی علمی و گذشتۀ تاریخ و منابع دینی ما، مهم ترین این آسیب ها هستند.»

مدیر ساماندهی پژوهش های دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: «البته طرح ساماندهی پژوهش های دینی در نظام شبکه ای، ملزوماتی نیز به همراه دارد که مهم ترین آن ها شناسایی موانع تولیدات دانش در یک نظام جامع اطلاعات علمی، تبیین چشم انداز و توسعۀ علم، و تعیین مسیر حوزه های اساسی و قابل تحقیق، تبیین سند توسعه در حوزه های علوم انسانی، چشم اندازها و راهکارهای فرایند پژوهش دینی، استفاده از تحقیقات و مطالعات اجتماعی در پژوهش های دینی، و بهره گیری از روش های جدید و هدفمند است.»