نگاهی به پروژه « تراز سنجی پژوهش های دینی
61 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی):
محل مصاحبه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ایسکا
تاریخ نشر : May 4 1914 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

1393/2/13شنبه

نگاهی بهپروژه « تراز سنجی پژوهش های دینی »

در گفتگو با حسن عبدی پورایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی):

پروژه « تراز سنجی پژوهش هایدینی » با هدف بررسی وضعیت پژوهشگاه از منظر مدیریت پژوهشی در مقایسه با سایرپژوهشگاه های مرتبط، انجام شده است. جهت آشنایی بیشتر با این پروژه گفتگویی را باحسن عبدی پور مدیر ساماندهی پژوهش های دینی و ناظر طرح انجام دادهایم.

به گزارش ایسکا حسن عبدی پور در گفتگو با سایت ایسکا، اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیر مبنی بر تحول در علوم انسانی و بومی سازی علوم، پژوهش های دینی نیازمند یک نظام شبکه ای تحقیقاتی است، به این معنا که باید پژوهش دینی به سمت نظام سازی سوق داده شود.

وی با اشاره به دستاوردهای غرب در حوزه مدیریت پژوهش افزود: ما نمی توانیم دستاوردهای جهان غرب را در زمینه مدیریت پژوهش نادیده بگیریم، اما همان تعاملی که مسلمانان در قرن سوم با تمدن های بزرگ داشتند، و ضمن استفاده از دانش علمی تمدن های آن زمان، علوم آنها را بومی سازی و براساس آموزه های اسلام بازتعریف کردند. امروز هم ما در شرایط این چنینی به سر می بریم و باید به سمت بومی سازی علوم حرکت کنیم.

وی ادامه داد: این تحول باید ما را به این هدف برساند که علوم انسانی متناسب با مبانی اسلامی خود داشته باشیم. تحول در حوزهساختاری پژوهش های علوم انسانی به این معنا است که تولید از فردگرایی به گروه گرایی سوق داده شود و بتوانیم در درون یک شبکه سازماندهی شده براساس نظام مسئله یابی تلاش کنیم ومدل مدیریت را به مدل رهبری پژوهش ارتقا دهیم.

وی افزود: در مدیریت پژوهش ساختارها و آیین نامه ها همیشه یکسان وانعطاف ناپذیر هستندو یک نظاممهندسی مکانیکی حاکم است اما در رهبری پژوهش پویایی وجود دارد. رهبری یعنی مدیریتی که انعطاف دارد و در شرایط جدید بر اساس اقتضائات، مصلحت ها و ضرورت ها تصمیم می گیرد. در رهبری پژوهش سیاست راهبردی، چشم انداز، برنامه های تعاملی و .... برنامه ریزی شده هستند. لذا در عرصه دین پژوهی نیز کلیه مراکز حوزوی نیازمند به یک مدیریت جدید و کلان هستند و باید در این مسیر گام بردارند.

مدیر سابق ساماندهی پژوهش های دینی افزود: این مسئله بیانگر این است که مدیران نتوانسته اند سازمان های خود را به نقطه مطلوب برسانند که یکی از دلایل آن نداشتن تعامل با دیگر مراکز است، و نداشتن رقابت سازنده با یکدیگر است. بنابراین لازم است که تحقیقات مبتنی بر افق های تعریف شده و پندارهای روشن در یک نظام شبکه ای باشد.

وی افزود: متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم پژوهش های دینی را سامان دهیم و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و هنوز در تبدیل و توزیع محصولات مشکل داریم. در یک سازمان پژوهشی، بخشی از نیروهای علمی متولی تولید هستند و پس از تولید این بخش تولیدی به مرحله تبدیل می رسد که باید در این مرحله مطالب تولیدی برای مخاطبان عمومی سازی شود.

وی با اشاره به مسائلی که در تولید محتوا باید رعایت شود افزود: تولید باید دارای ویژگی هایی باشد از جمله

موضوعی که برای تولید انتخاب می شود باید مساله نظام و در راستای سیاست های پژوهشی نظام باشد، محتوای تولید شده دارای نوآوری و خلاقیت در طرح مسئله، ارائه راه حل های جدید، استدلال، ادغام، توفیق در تحلیل موضوع و استنتاج منطقی، روزآمدی و پاسخ گویی به نیازها، رعایت استاندارها و معیارهای لازم در تدوین اثر، بهره گیری از علوم میان رشته ای و تراز سنجی پژوهش ها، ارائه نظریات جدید و ... باشد.

وی در بیان ایرادات حوزه تبدیل نیز متذکر شد: برای حوزه تبدیل هم باید مواردی را رعایت کرد از جمله:

1. برای اقشار مختلف باید آثار ما تبدیل شود. برای دانشجویان،عموم با سوادان، دانش آموزان وبرنامه داشته باشیم و مطالب به صورت پرسش و پاسخ، درس نامه ای ساده سازیو کم حجم شود و در انتهای هر مطلب جمع بندی داشته باشیم. و در قالبی زیبا و مناسب آن را توزیع نمائیم

2. توجه به الکترونیکی کردن آثار است. مزیتی که در الکترونیکی کردن مطالب است در انتشار آنها به صورت سنتی نیست. از این رو باید حوزه مجازی را بشناسیم و برنامه هایمان را در امر توزیع باز تعریف کنیم.

حسین عبدی پور در ادامه به بررسی مشکلات توزیع پرداخت و بیان داشت: در این حوزه نیز چند نکته ضروری وجود دارد:

1. شبکه توزیع مناسبی نداریم، ما نه آثار سنتی را خوب مخاطب یابی می کنیم و نه در حوزه الکترونیکی مخاطبان را شناسایی کرده ایم. از این رو این شبکه باید اصلاح شود.

2. حضور در کتابخانه های رسمی: برای بازاریابی بهتر باید به صورت مجانی آثارمان را به مکان های مختلف علمی از جمله برای کتابخانه های معتبر داخلی و خارجی بفرستیم و در کتابخانه های آنجا ثبت گردد تامورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد.

حسن عبدی پور در ادامه اظهار داشت: سیستم مدیریت پژوهشی ما نیازمند تغییر و تحول است چون در حال حاضر مدیریت پژوهش به دانش تبدیل شده است. بخشی از آن تجربی و بخشی از آن نیز آموختنی است. در پژوهش باید از روش شناسی های مدرن استفاده کنیم. ذائقه مخاطب نیز این را می طلبد که بتوانیم براساس ادبیات و روش های علمی با مخاطب سخن بگوییم.

وی ادامه داد: در حوزه اجرایی نیز باید آیین نامه ها، شرح وظایف، ارزش یابی ها و کنترل ها را تغییر دهیم. نظام های کنترلی در حوزه پژوهش دیگر جوابگو نیست. بلکه در پژوهش باید افراد آزادانه فکر کنند. اینها سرمایه های یک نظام پژوهشی هستند. از این رو باید به سمتنظام کسب امتیاز ومحصول محوری حرکت کنیم. پس هر آیین نامه محدود کننده ای را باید کنار گذاشت و با شرایط جدید باید بستر سازی کنیم و امکانات خود را بسیج کنیم. و آنها را در اختیار هیئت های علمی و محققان قرار دهیم. این کارها نیازمند مدیریت جهادی است. در این راستا باید ایجاد امنیت در حوزه شغلی و ارتقای علمی داشته باشیم.

وی افزود: در این راستا در اداره ساماندهی پژوهش های دینی طرحی آماده شد به نام «تراز سنجی پژوهش های دینی» که مجری آن جناب آقای دکتر حاجی لویی است. این پروژه تلاش می کند مراکز معروف و مهم پژوهشی را با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مقایسه می کند. تراز سنجی بیشتر در کارهای عمرانی استفاده می شد اما با تغییراتی در علوم انسانی نیز استفاده می شود. ترازسنجی علمی است که کمک می کند به تعامل و شناخت نقاط ضعف و قوت از جهت کمی و کیفی بپردازیم.

مدیر سابقساماندهی پژوهش های دینیاضافه کرد: این طرح یک طرح علمی است که شاخص های خوبی دارد و می تواند به مراکز مختلف کمک کند. با توجه به لزوم راه اندازی این طرح در حوزه مطالعات دینی می توانیم خود را آنالیز کرده و برنامه ریزی خوبی هم داشته باشیم.

عبدی پور در ادامه گفتگو اظهار داشت: این پروژه در صدد است به صورت روشمند ضمن مطالعه رقبا، با توجه به مسائل و مشکلات سازمان به تحلیل و ارائه راه حل های بومی شده برای ارتقای سازمان بپردازد.

حسن عبدی پور افزود: این پروژه چند بخش دارد:

1. پیشینه ترازیابی.

2. کاربردهای ترازیابی.

3. مراحل و فرایندهای ترازیابی.

وی در مورد مزایای ترازیابی نیز اظهار داشت:

1. بهبود در عملکرد فرایند ها.

2. کمک به انجام سریعتر مدیریت فراگیر کیفیت.

3. کاهش نوسانات فرایندها.

4. جلب انتظارات و خشنودی ذی نفعان سازمان.

5. کاهش در هزینه های کیفیت.

مدیر سابق پژوهش های دینی در مورد خروجی های پروژه نیز ابراز داشت: خروجی این طرح در قالبسه کتاب ارائه خواهد شد:

1. کتاب فهرست شاخص های انتخاب و پژوهشگاه های برگزیده بر اساس آن.

2. توصیف تفصیلی پژوهشگاه های برگزیده.

3. تحلیل و ارائه پیشنهادات.