مشاور، مسئول طرح و ناظر میزگرد سهپری دیگر ویژه مهدویت پخش در شبکه چهار
64 بازدید
محل ارائه: شبکه چهارسیما، شبکه الکوثر عربی شبکه دو،رادیو معارف،شبکه یک
نقش: کارشناس
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1378
زبان : فارسی
زبان : فارسی
مشاور و مسئول طرح و برنامه های رادیو و تلویزیونی ویژه مهدویت شامل: سپهری دیگر از شبکه 4/ 28میزگرد به سوی ظهور سری سوم و چهارم/ عصر انتظار و به سوی ظهور رادیو معارف/ حج و مهدویت، رمضان و انسان منتظر شبکه یک/ معاعلی الهواء 114 قسمت ویژه شبکه برون مرزی عربی سحر