عصر ایمان
59 بازدید
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1389
زبان : فارسی
زبان : فارسی
مشاور، طراح و ناظر سلسله میزگرد های تخصصی در مسایل مهم جامعه در قران مانند هرمونتیک و قران -عدالت در قران - خانواده در قران- مردم سلاری در قران - عقلانیت وقران - حقوق زن در قران و...